Vizualizace zahrady - Praha

Kategorie:

Exteriérová vizualizace

Zadání: Zpracovat geodetické zaměření pozemku, vymodelovat již stojící rodinný dům včetně zahrady, ve spolupráci s profesionálním zahradníkem a klientem navrhnout vizualizaci zahrady a vymodelovat ji pomocí virtuální rekonstrukce.

Na základě získaných zaměření a podkladů od klienta jsme spolu se společností ZA-SEJ a Italier Interiors zpracovali projekt zahrady rodinného domu. Průběžně probíhali se všemi zúčastněnými konzultace ohledně rostlin a drobné úpravy projektu.

Výstupem toho časově náročného projektu byla virtuální prohlídka zahrady, finální vizualizace včetně střídání ročních období a nočních snímků.

Klient:

ZA-SEJ

Datum:

2023 - 2024